תקנון

תקנון אתר
ברוכים הבאים לאתר Emmas אתר המכירות המוביל במדינה
אתר זה נמצא באחריות ובבעלות חברת "אמה עיצובים" (להלן: "החברה") אשר כתובתה ברחוב לואי פיקרד 22, באר שבע, ומשמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת המוצרים המוצעים באתר זה.

אנו מזמינים אתכם להתרשם ממגוון המוצרים הרחב הקיים באתר, ולהזמין את המוצר הבא שלכם בחוויית קנייה פשוטה, נוחה ומתקדמת.

פרטים ליצירת קשר:
כתובת מייל Emmas204520@gmail.com
טלפון: 052-4402875, 054-3992069
שעות פעילות החברה בימים ראשון עד חמישי 09:00-18:00 וביום שישי 09:00-14:00

לצורך הנאה מלאה מאתר זה וקבלת שירות איכותי ומלא נבקשכם לקרוא תקנון זה ולהקפיד לפעול לפי התנאים
הקבועים בו, וזאת כדי למקסם את חווית השרות שלכם מאתר זה ומהמוצרים המוצעים באתר.

1. כללי
על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הוראות תקנון זה נקראו על ידך וכי הנך מסכים ומתחייב למלא אחר האמור בו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו, עלייך להפסיק את השימוש באתר זה.

מובהר כי תנאי השימוש באתר זה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין אם באמצעות מחשב ובין אם באמצעות מכשיר תקשורת אחר כגון טלפונים סלולריים, טאבלטים וכיוצא בזה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה ו/או כל הוראה אחרת באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

לשם נוחות האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. המוצרים שלנו

אתר זה מספק שירות מקוון לביצוע רכישת מוצרים שונים, בהתאם לקטגוריות הקיימות באתר. 

אנו עושים מאמץ לדאוג כי האתר יהיה מעודכן בכל עת, יחד עם זאת ועל אף מאמצינו זה, יכול ומוצר שהוזמן דרך האתר לא יהיה קיים במלאי הספק חרף ביצוע הזמנה, ולכן, המוצרים המוצגים באתר הם מבחינת הצעה לרכישה ואין בהזמנת מוצר כל התחייבות מצד החברה ו/או הספק לספקו.

באם והוזמן מוצר שאינו קיים במלאי, מחלקת השירות של החברה תיצור עמכם קשר לצורך עדכון, ובמידת האפשר נשלח אליכם אפשרויות בחירה נוספות התואמות למוצר שהוזמן, במידה ואלו קיימות. מוצר שהוזמן ואינו קיים במלאי ו/או לא סופק מכל סיבה שקשורה לאתר זה ו/או לספק, הזמנה זו לא תחייב את המזמין בתשלום ואם חויבה תזוכה במלואה.

לעניין זה, נציין כי לא יהיה למזמין ו/או לכל משתמש באתר זה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו בפועל ובגינן המזמין לא חויב.

אתר זה הינו אתר דינמי ואנו עמלים רבות על עדכונו, אם בעדכון מוצרים ואם בפרטים נוספים, יחד עם זאת, לא נוכל להתחייב כי תיאור מוצר ו/או תוכן אחר המוצג באתר יהיה מדויק, מלא, מהימן, עדכני ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.

כמו כן, התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ועל כן יתכן שוני בין מראה ו/או גודל המוצר בתמונה ובין מראה ו/או גודל המוצר הסופי כפי שיתקבל אצל המזמין. במקרה כגון זה לא תהייה למזמין כל טענה ו/או תלונה לעניין המוצר ואין בכך כל עילה לביטול עסקה.

אין אנו יכולים להתחייב כי התצוגה של המוצר כפי שמופיעה בצג המחשב, באייפד, טאבלט, בטלפון הסלולרי ו/או בכל אמצעי אחר תהייה זהה למקור, יש לקחת בחשבון כי בכל צג מוצג צבע אחר בהתאם לרזולוציה הקבועה במכשיר ובהתאם לנתוני המכשיר.

למען הסר ספק, יובהר כי מרגע שהמוצר נשלח למזמין ו/או למי מטעמו אין החברה ו/או הספק אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמם נועדו המוצרים באתר זה.

3. תנאי שימוש
בעת כניסה לאתר ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות אך לא רק, ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.

אין אנו מחייבים משתמש לבצע רכישה דרך האתר ועל כן כל משתמש שביצע הזמנה דרך האתר מסכים בכך לתנאי תקנון זה ולחיובו בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו במעמד ביצוע ההזמנה באופן מודע ומוסכם.

משתמש אשר השלים את תהליך ההזמנה באתר לא יוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.

משתמש אשר השלים רכישה באתר מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18. במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה כאמור.

4. רכישה באתר

5. ביצוע הזמנות – הזמנה תתבצע דרך אתר זה ובהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת. מערכת ההזמנות באתר עובדת 24/7 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום בעולם ההזמנה תטופל בהתאם לשעות הפעילות של החברה המופיעים בתקנון זה.

5.1. בעת מילוי ההזמנה באתר הנכם מתבקשים להקפיד ולעקוב אחר ההוראות וכן למלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך הרכישה באתר במלואם, וזאת על מנת שנוכל לספק את הזמנתכם במועד וללא תקלות.

5.2. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אימייל המאשר את קבלת ההזמנה בהתאם לפרטים שהוזנו בעת ביצוע הרכישה.

5.3. כמשתמש באתר הנך מאשר כי הפרטים אשר הוזנו על ידך באתר בעת ביצוע הרכישה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, והנך מסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשו על פי רצונך ובהסכמתך.

5.4. ככל והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. כמו כן, ובהתאם לחוק, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית ובמקרה כזה יכול וינקטו כנגד זה המגיש פרטים כוזבים הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו למחזיקי אתר זה בשל כך.

5.5. בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל

___________________ בכל עת, מענה יינתן בתוך 72 שעות ממועד קבלת המייל.

6. מחירים באתר – המחירים באתר החברה מוצגים בשקלים, המחירים סופיים וכוללים מע"מ.

6.1. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים בתקנון זה ובהתאם למחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה, יחד עם זאת, יתכן מצב בו המחיר המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק, וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות תכנותית ו/או תפעולית באתר. במקרה שכזה, שירות הלקוחות שלנו יעדכן בדבר הטעות ובדבר מחירו המעודכן של המוצר.

6.2. במידה וקיים שוני בין מחיר המוצר בפועל לבין מחיר המוצר בעת ההזמנה והמוצר שהוזמן טרם נשלח, הלקוח יעודכן בדבר השינוי ויהיה רשאי לבחור אם להשלים את תהליך ההזמנה או בביטול ההזמנה ללא דמי ביטול.

6.3. במידה וההזמנה נשלחה בהתאם לתנאי המשלוח הקבועים בתקנון זה המזמין מסכים בזאת כי יחויב בהפרש בין המחיר ששולם למחיר בפועל. ככל והמזמין אינו מסכים למחיר המעודכן עליו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה במוצר שימוש, וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. האחריות להחזרת המוצר הינה על הלקוח וככל והמוצר לא יתקבל חזרה במשרדי החברה הלקוח יחויב במחיר המוצר המוזמן.

6.4. כמו כן, במידה וההפרש במחיר הינו לטובת המזמין, יזוכה אמצעי החיוב, באמצעותו בוצעה ההזמנה, בהפרש. ככל ולא יתאפשר זיכוי אמצעי החיוב של המזמין, למזמין ישמר זיכוי עתידי בחברה והוא יעודכן על כך.

6.5. במידה ולאחר ביצוע הזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך. ככל ובוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7. אמצעי תשלום –

7.1. חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי – כחלק מחוויית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מיידי בכרטיס אשראי בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.

7.2. פרטי כרטיס האשראי מוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה בלבד ומועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית ssl לצורך ביצוע החיוב. לאחר החיוב, פרטי האשראי מושמדים ולכן השימוש בפרטי האשראי הינם חד פעמי. פרטי החיוב אינם נשמרים מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו, גם לא לצורך חיוב הזמנות חוזרות. בכל הזמנה יש לעדכן/למסור את פרטי החיוב מחדש.

7.3. בעת שימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי הנך מצהיר בזאת כי הנך נחשב לבגיר לצורך ביצוע רכישות בהתאם לחוק וכי הנך מחזיק כרטיס אשראי תקף אשר הונפק ואושר על ידי חברות האשראי המוכרות, וכי הנך רשאי לבצע עסקאות לפי החוק.

 

7.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום הקיימים באתר, הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובהתאם לנהלי האתר שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.

8. משלוחים, אספקה וביטול עסקה
9. משלוח
9.1. ניתן לבצע הזמנות באתר 24/7, יחד עם זאת טיפול בהזמנות יעשה בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-18:00.
למען הסר ספק, ימי שישי, שבת וכן ערבי חג וחג אינם נחשבים כימי עסקים ולא יילקחו בחשבון במניין הימים לטיפול בהזמנה ו/או לאספקת המוצר.

9.2. לאחר ביצוע הזמנה באתר, ההזמנה תועבר למחלקה המטפלת על מנת לוודא קבלת אישור תשלום.

9.3. לאחר קבלת אישור ההזמנה כאמור לעיל, פרטי ההזמנה יועברו למחלקת השילוח לצורך ליקוט המוצרים ואריזת המשלוח.

9.4. עלות המשלוח תהא בהתאם לסכום המופיע באתר בעת בחירת המוצר והאזור אליו מתבקש המשלוח. בשלב זה, לאזורים הקבועים לצורך ביצוע המשלוח באתר זה ו/או בחברת השליחויות יגבה סך של 35₪ עבור משלוח עד הבית בגין הזמנה בסך של עד 398₪, הזמנה מסך של 399 ₪ ומעלה תזכה את הלקוח במשלוח חינם.

9.5. אפשרויות המשלוח ואזור המשלוח יקבע בהתאם לסוג המוצר ובהתאם למדיניות חברת המשלוחים.

9.6. המוצר המוזמן יסופק ללקוח עד 3 ימי עסקים (לא כולל יום הזמנה, שבתות וחגים). למען הסר ספק, המשלוח מבוצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית של הספק ואין לחברה כל אחריות על עיכובים הקשורים לספק ו/או לחברת השליחויות ו/או לכל גורם חיצוני אחר.

10. כאמור, משלוח יתאפשר לאחר עיבוד מלא וסופי של ההזמנה וכן, קבלת תשלום מלא עבור המוצר ועבור המשלוח וקבלת אישור על ביצוע תשלום זה.

11. החברה רשאית לעכב משלוח ולמנוע את אספקתו באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או הזמנה לא בוצעה במלואה ו/או בצורה תקינה.

12. מוצר שנשלח בהתאם לפרטים שנמסרו במעמד ביצוע ההזמנה, חזקה עליו שהגיע ליעדו.

13. מוצר שנשלח לכתובת שגויה וכתובת זו נמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וחזר לחברה ו/או לספק, המשתמש הוא זה אשר נושא בכל עלות פוטנציאלית הנוגעת להחזרת המוצר ובכלל זה עלויות המשלוח ו/או ההחזרה, וכן עלויות משלוח נוסף לכתובת מתוקנת ועלויות נוספות ככל שיידרשו.

14. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אפשרויות המשלוח, עלויות המשלוח ותנאי המשלוח באתר בכל עת.

16. יש לשים לב כי זמני האספקה, כפי שהם מוגדרים בתקנון זה, הינם בגדר אומדן, ואין אנו אחראיים לעיכובים בשל לוחות זמני דואר ו/או חברת השליחויות ו/או חגים ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו ו/או בשליטת הספק לרבות אירועים כתוצאה מכוח עליון ו/או סגר.

ביטול עסקה –

אנו מקפידים על איכות המוצרים המוצגים באתר וכן על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו שלם ותקין ועל כן ביטול עסקה והחזרת מוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

תנאי ביטול עסקה:

1. ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על  פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות.

2. בקשה לביטול/שינוי עסקה מהסיבות המנויות בתקנון זה ו/או בחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב ותשלח למייל שלנו המופיע בדף צור הקשר. על המשתמש לוודא קבלת הבקשה לביטול עסקה במייל החברה. משתמש שלא קיבל אישור על קבלת המייל במייל חוזר חזקה כי מייל זה לא הגיע ליעדו. לאחר קבלת המייל בקשת הביטול תועבר לטיפול שירות הלקוחות ומענה ינתן ללקוח בתוך 5 ימי עסקים.

3. כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

רכישה שבוצעה דרך האתר – מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך

המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14(ג)(ב) לחוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל עסקה ככל והמוצר לא היה בשימוש, לא ניזוק, לא נפגם ולא עבר כל שינוי. 

יש להחזיר את המוצר לכתובת החברה המופיעה באתר זה, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית בצרוף חשבונית מקור.

ביטול מלא וסופי של הזמנה יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידינו ורק לאחר שנקבע על ידנו כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שינוי ו/או שימוש ו/או פגם.

במקרה של ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בגובה של 5% מסך העסקה ו/או בסכום של 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.

4. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים:

 עלות המוצר עולה על 50 ₪.

 ריהוט שהורכב בבית הצרכן.

 מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.

 מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.

 מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה.

 מוצרים פסידים – מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק.

 עסקאות לרכישת מידע כאמור בחוק המחשבים.

 עסקאות לרכישת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה.

 הלבשה תחתונה ובגדי ים.

 עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בביטול עסקה עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו בחברה היא של הלקוח. לקוח שלא החזיר מוצר במועד ו/או לא עמד בתנאי מתנאי ביטול אלה לא יוכל לטעון לביטול העסקה.

החלפות:

אצלנו באמה'ס לכל לקוח יש את הזכות להחליף ולהחזיר כל פריט ! אך אלו התנאים:

  • המוצר לא כובס/הושחת.
  • אינו פריט של הלבשה תחתונה/תכשיטים/אקססוריז (על פי חוק).
  • הפריט באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.
  • החלפה ראשונה עבור ההזמנה ברכישה מעל 399 ש"ח ללא תשלום, החלפה שנייה עבור אותה הזמנה כרוכה בתשלום של 35 ש"ח. אם עלות הקנייה נמוך מ 399 ש"ח עלות המשלוח 35 ש"ח. 

לעזרה בנושא ניתן לפנות אלינו במספרים 054-399-2069 / 052-440-2875

ניתן לקבל החזרה כספי תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת הפריט (אך ורק לכרטיס שממנו בוצעה ההזמנה), ההחזר יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית. אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה, כדי להקל עליכם אנחנו כבר נטפל בזה עבורכם.

שוברים/מבצעים – מעת לעת יתכן ואתר זה יציע למשתמשים קוד/שובר לרכישה בהנחה ו/או במבצע מסוים ו/או זיכוי בסכום קבוע. תוקף השימוש בקוד ו/או בשובר ו/או בזיכוי הינו בהתאם לתנאים אשר יקבעו על ידי הנהלת האתר בהתאם לסוג המבצע. הנהלת האתר רשאית להפסיק את המבצע או לבצע שינויים בתנאי המבצע בכל עת ולא יהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בדבר ביטול ו/או שינוי כאמור בסעיף זה.

ביטול זכאות לביצוע עסקאות – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה וכן למנוע מלקוחות/משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה בכללותם בכל אחד מהמקרים האלו:
 במידה ונפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר.
 מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה.
 גרימת נזק ו/או פגיעה באתר ו/או בצד שלישי כלשהו הקשור לאתר זה.
 ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה.
 קיים חוב לחברה ו/או לצד שלישי הקשור עמה וחוב זה אינו נפרע במועד.
 בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.

17. הגבלת אחריות

השרות באתר זה ניתן לשימוש כמו שהוא (As Is) ולכן לא תהייה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוח ודרישותיו.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו'. כמו כן אנו לא נישא בכל נזק הנגרם בגין איחור באספקה.

למען הסר ספק, מובהר כי מרגע שהמוצר נשלח ללקוח החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועד המוצר אשר סופק ללקוח מטעם החברה. אחריות לעניין זה היא על מי שרכש את המוצר בכל הנזק אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' או לכל אדם אחר ו/או לרכוש.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה ,לא יישאו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוחה.

18. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

הנהלת האתר מקפידה על פרטיות מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמשת באופן אקטיבי בעת ביצוע הזמנה ו/או לצורך ההרשמה לאתר החברה והינך מאשר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשו על פי רצונך ובהסכמתך.

במידע האמור לא יעשה כל שימוש למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלא בהסכמת לקוחותינו בלבד.

כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידה וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר ו/או תוכן שנשלח ו/או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

המשתמש מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה של אובדן הקוד ו/או הסיסמה ו/או גילויים אחרים שלא בהסכמתו. ברישום לאתר החברה המשתמש מסכים לרישומו לדיוור שלנו (לרבות, ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר של החברה). המשתמש יכולה להסיר עצמו בכל רגע על ידי לחיצה על קישור שיש בתחתית לכל מייל. הסרה מרשימת תפוצה תיעשה באופן נפרד באמצעות הקישור המיועד לכך במייל.

כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

19. עוגיות / Cookies & similar Technologies
אנו עושים שימוש באתר זה ב"גוגל אנליטיקס" (google analytics), כלי חיצוני של חברת גוגל המאפשר לבעלי אתרים להבין את אופן מעורבות הלקוחות באתר. על כן, כאשר אתם מבקרים באתר זה, וכמעט בכל אתר אחר, הדפדפן שלכן שולח נתונים מסוימים לגוגל באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט
של הדף בו אתם מבקרים ואת כתובת ה IP שלכם.

כמו כן, אתר זה משתמש ב"עוגיות"(Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, וכן, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכו'. "עוגיות" הן קבצי טקסט אשר נוצרים על ידי מחשבכם האישי לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו.

ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן ואתם רשאים, בכל שלב, לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול אפשרות זו במחשבכם עלולה לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/או בהתאמתם לצרכי הלקוח.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף מידע על ידי גוגל וכן, לאיסוף מידע באמצעות כלים חיצוניים נוספים אשר יכול ויעשה בהם שימוש באתר זה.

בכל מקרה, השימוש במידע יהיה אך ורק לצורך מתן השירות באתר זה.

20. קניין רוחני וזכויות יוצרים

המותג ""Emmas ו "אמה עיצובים" שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של בעלי החברה ו/או מי מטעמם בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.

הפריטים והמוצרים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של החברה ו/או מי מטעמה, בחומרים או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה לא לשימוש לו הם נועדו עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי אתר החברה ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.

אין להשתמש ו/או להציג את הפריטים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.

אין לעשות שימוש באתר זה באמצעות בוטים / רובוטים ו/או כל תוכנה אחרת אשר יכולה לשבש את פעילות האתר ו/או להעתיק מידע מאתר זה לרבות אך לא רק קוד האתר, תוכן האתר, תמונות האתר.

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי החברה יכול ויהיו מוצעים באתר פריטים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "שירותי צד ג' "). שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.

בכל מקרה כי גולש באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה זו במייל אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.

21. הדין החל

הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.3599.עד

עגלת קניות
Scroll to Top